SINTEF-koret

 SINTEF-koret. Konsert 11.juni 2019

20190611 183450

Bildet er fra korets opptreden juni 2019 på Bakklandet Helse- og omsorgssenter med korets dirigent gjennom 16 år; Torild Oddane

Vår  ambisjon er å være et godt amatørkor. Vi ønsker å være i utvikling og vil gjerne ha noe å strekke oss etter. Samtidig skal aktivitetsnivået i koret kunne kombineres med det vi måtte ha av andre interesser og forpliktelser. Koret drives basert på SINTEFs kjerneverdier ærlighet, raushet, mot og samhold.

Repertoaret er variert – fra salmer og viser til swing og blues. For det meste synger vi a cappella, men  vi benytter også akkompagnement av ulike slag.

SINTEF-koret er et blandakor knyttet til SINTEF. Koret er åpent både for SINTEF-ansatte og andre og har rundt 60 sangere. Et lite kor i koret har fordypet seg i Bellman og opptrer med Bellman-viser på korets konserter. SINTEF-koret er medlem av Norges korforbund. Vi samarbeider med andre kor og musikere. Vi  liker å synge for andre og tar gjerne sangoppdrag. Vi øver hver mandag fra kl. 19.00 til 21.30 i SINTEF-huset i Strindveien 4. I tillegg har vi enkelte heldagsseminarer, som regel på lørdager. 

Marit Hedvig Grønli er vår nye dirigent fra høsten 2019.

Vi engasjerer også andre sangpedagoger til seminarer og øvinger. I tillegg er vi så heldige å ha interne krefter i koret som kan ta instruksjon, dermed har vi mulighet til å ha separate stemmeøvinger på de vanlige øvingene.

Det sosiale samværet er viktig. Vi har vinlotteri, kakedag og korfester, og reiser på tur av og til. Høsten 2018 hadde vi en flott tur til Krakow som en del av markeringen av korets 30-årsjubileum.

Vi skal være et kor også for allergikere, og praktiserer forbud mot parfyme og parfymerte produkter på øvinger og opptredener.

20160425 Vaarkonsert Bellmanngruppen 1Bellman-gruppen er et kor i koret og består av 8-10 sangere fordelt på de fire stemmegruppene. De har stor sans for Bellman, og øver jevnlig inn fra hans rikholdige sangskatt. Av repertoaret kan nevnes: 

  • Nå skrufva fiolen
  • Käraste bröder, systrar og vänner
  • Elegi över slagsmålet i Gröna Lund
  • Hvila vid denna källa
  • Fjäriln vingad

De opptrer gjerne med et knippe Bellman-sanger på korets konserter.