Musikalsk ledelse

  

Torild Alise W. Oddane har vært korets dyktige og inspirerende dirigent gjennom mange år. Hun har sagt opp stillingen, og vi er per mai 2019 på jakt etter ny dirigent for oppstart i august 2019.

Vi engasjerer jevnlig andre sangpedagoger til seminarer og øvinger. I tillegg har vi interne krefter i koret som stiller opp som assistenter og kan instruere, dermed har vi mulighet til å dele koret og ha separate stemmeøvinger på de vanlige mandagsøvingene.

Koret har Turid Follestad som fast akkompagnatør på piano.