Musikalsk ledelse

  

Per juli 2019 er vi i prosess med å engasjere ny dirigent for oppstart i august/september 2019.

Vi engasjerer jevnlig andre sangpedagoger til seminarer og øvinger. I tillegg har vi interne krefter i koret som stiller opp som assistenter og kan instruere.

Koret har Turid Follestad som fast akkompagnatør på piano.