Musikalsk ledelse

Torild A Oddane  

Torild Alise W. Oddane er korets dyktige og inspirerende dirigent.

Vi engasjerer også andre sangpedagoger til seminarer og øvinger. I tillegg er vi så heldige å ha interne krefter i koret som kan ta instruksjon, dermed har vi mulighet til å ha separate stemmeøvinger på de vanlige mandagsøvingene.