Om SINTEF-koret

 

Vår  ambisjon er å være et godt amatørkor. Vi ønsker å være i utvikling og vil gjerne ha noe å strekke oss etter. Samtidig skal aktivitetsnivået i koret kunne kombineres med det vi måtte ha av andre interesser og forpliktelser. Koret drives basert på SINTEFs kjerneverdier ærlighet, raushet, mot og samhold.

 

Repertoaret er variert – fra salmer og viser til swing og blues. For det meste synger vi a cappella, men men vi benytter også akkompagnement av ulike slag. Vi samarbeider med andre kor og musikere. Vi er liker å synge for andre og tar gjerne sangoppdrag.

 

SINTEF-koret er et blandakor knyttet til SINTEF. Koret er åpent både for SINTEF-ansatte og andre og har rundt 60 sangere. Et lite kor i koret har fordypet seg i Bellman og opptrer med Bellman-viser på korets konserter. SINTEF-koret er medlem av Norges korforbund. Vi øver hver mandag fra kl. 19.00 til 21.30 i SINTEF-huset i Strindveien 4. I tillegg har vi enkelte heldagsseminarer, som regel på lørdager.

 

Det sosiale samværet er viktig. Vi har vinlotteri, kakedag og korfester, og reiser på tur av og til. Høsten 2018 hadde vi en flott tur til Krakow som en del av markeringen av korets 30-årsjubileum.

 

Vi skal være et kor også for allergikere, og praktiserer forbud mot parfyme og parfymerte produkter på øvinger og opptredener.

Vår dirigent gjennom mange år har sagt opp stillingen, og vi er på jakt etter ny dirigent for oppstart i august 2019. Søknadsfrist 15. juni. Se utlysning, http://www.sintefkoret.no/images/2019/Diverse/Utlysning_dirigent_juni_2019.pdf